II. Basahin ang editoryal at punan ng mahahalagang detalye ang talaan sa ibaba.

II. Basahin ang editoryal at punan ng mahahalagang detalye ang talaan sa ibaba.
Huwag Magpapaluko
Iwasan ang mga panghihikayat na mamuhunan ng malaking pera at pangakong maibabalik ang mga ito
12nang doble o triple pa makalipas lamang ang ilang araw o buwan. Ang panlulukong ito ay dapat matigil
dahil ninanakaw nito ang ipon, ari-arian at pati na ang kinabukasan ng buong pamilya. Ang Securities
and Exchange Commission o SEC ay nagpapaalala sa lahat na huwag magpapaluko sa ganitong modus.
Inaabuso lamang nito ang sinumang naghahanap ng magandang kapalaran at malaking pera sa
pamamagitan lamang ng pinakamadaling paraan. Dito sa Lungsod ng Valencia, marami ang nahikayat
na mamuhunan sa ganitong panluluko dahil na rin sa kahirapan, kakulangan sa sapat na kaalaman at
panghihikayat ng mga kaibigan at kakilala. Ang taong biktima nito ay maaring mawalan ng kompyansa
sa sarili, mainitin ang ulo at palaging nag-iisip kung papaano maibabalik ang nawalang pera. Maari ring
mawalan siya ng tiwala sa ibang tao dahil sa takot na baka maulit muli sa kanya ang ganitong panluluko.
Kung titingnang mabuti, ang mga totoong biktima dito ay ating kabataan. Silaang magtitiis sa kahirapan
at kakulangan ng sapat na pantustos sa mga pangangailangan dahil nawalan ng malaking pera ang
kanyang pamilya. Kaya mag-ingat nang mabuti at huwag magpapaluko. Kailangan nating maintindihan
na ang paghahangad ng maginhawang buhay ay pinaglalaanan ng sapat na oras, panahon at kakayanan.
Ang pagiging gahaman din sa sobrang luho at pera ay walang magandang naidudulot sa kapwa at sa
ating sarili.