Interes sa mga bagong pamamaraan at teknolohiya sa heograpiya at paglalayag.

NAKABUTI
NAKASAMA
DAHILAN
EPEKTO NG UNANG YUGTO
NG IMPERYALISMO AT
KOLONISASYON
1. Paglakas ng ugnayan ng
Silangan at Kanluran
2. Paglaganap ng
sibilisasyong Kanluranin
sa Silangan
3. Pagbabago ng
ecosystem ng daigdig
bunga ng pagpapalitan
ng hayop, halaman, at
sakit.
4. Paglinang ng mga
Kanluranin sa likas na
yaman ng mga bansang
nasakop
5. Interes sa mga bagong
pamamaraan at
teknolohiya sa
heograpiya at paglalayag.

Leave a Reply

Your email address will not be published.